lagenhet-sverige.se: Lägenhet i Sverige

Lägenhet i Sverige

Söker du en lägenhet? Om du söker en lägenhet att hyra eller köpa har du kommit till rätt plats. Behovet att hitta en lägenhet fortsätter att öka i Sverige. Detta har medverkat till att lyfta priset på lägenheter vad gäller både att hyra och köpa. Men det finns fortfarande goda möjligheter att hitta en lägenhet som passar just dina behov. Klicka på länkarna till vänster för att påbörja din sökning av en lägenhet och få en överblick över alla lägenheter på marknaden som finns tillgängliga för uthyrning och försäljning.

Lycka till!

Avtal tecknat om 1 200 lägenheter i Stockholm, Göteborg och Norrköping

AB Lejonstaden och Grundingen Fastighets AB har tecknat avtal om åtta bostadsprojekt i Stockholm, Göteborg och Norrköping. Totalt omfattar bostadsprojekten 1 200 lägenheter i de olika städerna. Fram till färdigställandet kommer AB Lejonstaden operativt driva projekten. Lär hela artikeln på fastighetsnytt.se här.  

Byggstart senareläggs för 822 lägenheter i Stockholm

SSM väljer att flytta fram byggstart för 822 lägenheter i Stockholm då efterfrågan minskat. De berörda projekten ligger i stadsdealarna Täby, Nacka, Bromma och Sollentuna. Idag är endast 170 av lägenheterna bokade av köpare, vilket motsvarar 21 procent. Läs hela artikeln på fastighetsvärlden.se här.  

Nyproduktion av 290 lägenheter i Linköping

Stångåsstaden och Peab har kommit överens om den första etappen i det stora projektet Ebbepark i Linköping. Initialt kommer 100 lägenheter byggas, med en förväntad byggstart i januari 2018. Totalt omfattar hela projektet nyproduktion av 290 lägenheter i området. Läs hela artikeln på fastighetsnytt.se här.   

Umeå ska förstå äldres boendesituation bättre

Umeå kommun har skickat ut en enkät till 900 invånare i åldrarna 70-84 år. Syftet med enkäten är att kommunen ska få en bättre bild av hur äldre människor i kommunen som bor i flerbostadshus upplever sitt boende och miljön runtomkring. Resultaten ska sedan användas som underlag när boende för äldre ska planeras i staden. Läs mer om bakgrunden till initativet här på Hem & Hyra.

Svårt för Helsingborgshem att nå målet med trygghetscertifierade fastigheter

Under de senaste åren har cirka 2000 lägenheter i Helsingborgshems bestånd fått en trygghetscertifiering, och ytterligare 200 är på gång. Målet på 67 fastigheter kommer dock bli svårt att uppnå, då de nu endast kommit upp i 27 fastigheter. Anledningen till detta är att många av hyresgästerna har tackat nej. Konceptet trygghetsvertifiering innebär bland annat exempelvis bättre belysning, elektronisk passage och trygga cykelparkeringar. Priset för hyresgästerna rör sig om en hyreshöjning på mellan 100-250 kronor, och denna hyreshöjning tros vara orsaken till att en del väljer att tacka nej. Läs mer om trygghetscertifieringen i Helsingborgshem här på Hem & Hyra.

Nya lägenheter med låga hyror i Västerås

Bostads AB Mimer bygger 94 nya lägenheter i Matboden i Västerås. De nya lägenheterna är samtliga hyresrätter och ska vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2018/2019. Stategin bakom bygget har varit prisvärda Kombohus för att hålla ner hyresnivårena så mycket som möjligt. Läs hela artikeln på fastighetssverige.se här.

Nyhamnen i Malmö expanderar ytterligare med hus för lägenheter och butiker

Satsningen på den nya stadsdelen Nyhamnen i Malmö fortsätter med bygglov på ett 20 våningar högt hus. Det nya huset ska rymma 86 lägenheter samt flertalet butiker i bottenplan. Lägenheterna förväntas stå redo för inflytt vid årsskiftet 2019-2020. Läs hela artikeln på fastighetsnytt.se här.  

Planerat bygge av bostäder i Uppsala

Just nu planeras det 150 nya bostäder i Uppsala, både i form av lägenheter men också andra typer av bostäder. Målet är att börja starta ombyggnationen i början av 2019. Även en förskola planeras att byggas i området. Läs mer om detta på unt.se.

7000 nya bostäder i Göteborg

Just nu byggs en parkering i Göteborg om till lägenheter med målet att skapa 7000 nya bostäder fram tills 2021. Bostäderna är en del av projekter BoStad2021 vilket är en ny arbetstekning mellan Göteborg och diverse byggaktörer. Gå in på Svt.se för att läsa mer om de nya lägenheterna.

114 nya lägenheter byggs i Göteborg

De nya bostadshusen kommer uppföras i Tuve strax utanför Göteborg och blir på mellan sju och nio våningar. Bygget beräknas dra i gång i början av 2018 och ska stå klart redan under 2019. Totalt ligger ordervärdet för bygget på 135 miljoner kronor. Läs hela artikeln på fastighetsnytt.se här.